• Voorlopig geen basketball meer in competitieverband

    14 okt 2020
  • De rijksoverheid heeft dinsdagavond 13 oktober 2020 bekendgemaakt dat ter bestrijding van het snel groeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Die gaan woensdagavond 14 oktober om 22.00 uur in. Voor de sport betekent dat concreet dat er de komende weken niet in competitieverband mag worden gespeeld.

    De jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Voor ons herenteam zijn de maatregelen dus extra ingrijpend omdat zij ook niet meer mogen trainen de komende weken.

    We begrijpen dat dit alles zeer vervelend is. Maar we realiseren ons ook terdege dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen alle leden dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen de competitie zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.

    De Nederland Basketball Bond krijgt naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen woensdag van sportkoepel NOC*NSF nieuwe aangescherpte protocollen en richtlijnen voor de sport. Zodra die bekend zijn, zullen we op deze website communiceren wat precies de gevolgen voor het basketball zijn.