• Statuten

    In de statuten van de vereniging lees je alles over de oprichting en inrichting van de club.

    Klik hier om de statuten te lezen.

  • Huishoudelijk reglement

    In het huishoudelijk reglement lees je alles over de taken en verantwoordelijkheden van leden, commissies en bestuursleden. Ook de gevolgen van het je niet houden aan de afgesproken regels kan je hierin teruglezen. 

    Klik hier om het huishoudelijk reglement door te lezen.