• Privacyverklaring

  Wanneer je lid wordt van de vereniging, vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens om je te kunnen registreren in onze ledenadministratie. Wil je weten hoe zuinig wij met je gegevens omgaan, lees dan deze pagina. Heb je daarna nog vragen? Stel ze bij onze ledenadministratie.

  Welke gegevens verzamelen we van jou?
  We willen veel van je weten om zo goed mogelijk aan je sportwensen te kunnen voldoen. Zoals overal willen we graag je naam, adres, geboortedatum, emailadres en het liefst ook je IBAN. Deze gegevens geef je zelf aan ons door bij je inschrijving.

  Wat doen we met jouw gegevens?
  Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het kunnen uitvoeren van club-/verenigingsactiviteiten:

  • het voeren van de administratie t.b.v. leden, donateurs, vrijwilligers, relaties en sponsors;
  • het organiseren van evenementen/activiteiten t.b.v. (oud-)leden, donateurs, relaties en/of sponsors;
  • het informeren van leden over de activiteiten en de organisatie;
  • het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals bijv. ten behoeve van schoonmaakdiensten/bardiensten/afhangbord etc.;
  • het aanbieden en beheren van openbare - en besloten websites en Apps;
  • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;
  • het afhandelen van tickets;
  • het uitwisselen met overkoepelende organisaties waar leden van bepaalde clubs/verenigingen ook automatisch lid van zijn.

  Social media
  Wij delen jouw gegevens niet op social media. Soms plaatsen we foto’s van activiteiten in onze club, maar dat doen we alleen met toestemming van de personen die op de foto staan, of hun ouders / verzorgers indien van toepassing.

  Aan wie geven we gegevens door?
  Wij registreren je gegevens in Sportlink. Dat is de software voor de verenigingsadministratie, dit is voor heel basketballend Nederland hetzelfde. Bij je inschrijving vragen we je toestemming hiervoor.

  In het geval van betalingsachterstanden kan het zijn dat we je gegevens doorgeven aan ons incassobureau.

  Tenslotte kan Basketballvereniging Sparta Nijkerk je persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van je persoonsgegevens zullen we je toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Hoe lang bewaren we je gegevens?
  In ieder geval zolang je lid bent van Basketballvereniging Sparta Nijkerk. Daarna bewaren we je gegevens nog 5 jaar in onze boekhouding, 

  Uitleg over cookies
  De website-cookies zijn helaas noodzakelijk om de website te laten werken, maar we gebruiken deze gegevens verder niet.

  Beveiliging van gegevens
  Wij zijn voorzichtig met je gegevens. Alleen vrijwilligers van de vereniging die dit nodig hebben krijgen deze gegevens onder ogen. Dit zijn de bestuursleden, de ledenadministratie, de trainers en coaches.

  Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen
  Klopt er iets niet, of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze ledenadministratie. We helpen je graag. Je kunt je gegevens inzien en deels zelf aanpassen met de sportlink app.

  Recht om een klacht in te dienen
  Vind je toch dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken? Meld het ons eerst. Mocht je er met ons niet uit kunnen komen of reageren wij niet op je verzoek?  Volgens de AVG heb je recht om een klacht in te dienen bij een rechter. Wij doen er uiteraard alles aan om hier geen enkele aanleiding voor te geven.

  Wijziging Privacy Statement
  Basketballvereniging Sparta Nijkerk houdt het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Kijk regelmatig op onze website voor de laatste versie.