• Opzeggen

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 1 mei door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd!

  Tevens stellen we het op prijs als er reden van opzegging vermeld wordt in de mail.

  • Bij opzegging voor 1 mei worden geen kosten in rekening gebracht. De vereniging is dan nog geen afdracht verschuldigd aan NBB.
  • Bij opzegging ná 1 mei en tot uiterlijk 1 augustus worden de kosten , vanwege afdracht aan NBB in rekening gebracht. Zie de doorbelasting NBB.
  • Bij opzegging per 1 augustus en later wordt de gehele contributie in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB, huur en overige kosten.

   

  Schuldvrijverklaring nodig?                                                                                           

  Als je bij een andere vereniging wilt gaan basketballen, dan heb je een schuldvrijverklaring nodig. Als je de contributie kosten en eventuele andere kosten hebt betaald, dan kun je een schuldvrijverklaring opvragen via de penningmeester.