• Wedstrijd Regelement

  In het Wedstrijdreglement staan de bepalingen over de competitie beschreven. De handboeken zijn aanvullingen op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Basketball Bond. Handboeken zijn zowel bedoeld voor verenigingen, als voor trainers, coaches en scheidsrechters. Zowel de handboeken als het Wedstrijdreglement worden vastgesteld voor het bestuur van de NBB.

  Het Wedstrijdreglement regelt de organisatie van alle door of namens de NBB georganiseerde competities. Bij overtreding van het Wedstrijdreglement of het Handboek, kan door Basketball Nederland een administratieve heffing of boete worden opgelegd aan een vereniging.

  WEDSTRIJDREGELEMENT

  LIJST ADMINSTRATIEVE HEFFINGEN EN BOETES

 • Spelregelbewijs

  Eén van de initiatieven voor een positiever en veiliger sportklimaat is het spelregelbewijs.  Het spelregelbewijs is een middel om spelers, coaches en toeschouwers kennis te laten maken met de spelregels. 

  Dit vanuit de gedachte dat betere spelregelkennis bij deze groepen meer plezier oplevert tijdens de wedstrijden, hetgeen ook leidt tot meer begrip en acceptatie over de beslissingen van de scheidsrechter.

  In navolging van andere sportbonden wordt vanaf seizoen 2022-2023 het spelregelbewijs verplicht gesteld voor alle wedstrijd spelende leden tussen de 14 en 24 jaar.

  Alle wedstrijd spelende leden moeten dan in het bezit zijn van het spelregelbewijs, dan wel een scheidsrechters-, BT3- of BT4 diploma.

  Leden zónder spelregelbewijs worden aangemerkt als “ongerechtigde speler”. Als de speler tóch deelneemt aan een wedstrijd vindt sanctionering plaats (boete) vanuit de bond. De geldboete wordt door de penningmeester doorgerekend aan betrokken persoon!

  Met deze regel zetten we een volgende stap in onze gezamenlijke weg naar een veiliger en positiever sportklimaat. Tenslotte is het heel normaal dat iedereen op het veld de spelregels kent!

  Het spelregelbewijs halen gaat via www.flowsparks.com je logt hier in met hetzelfde emailadres & wachtwoord als de BB-app. 

  Voor makkelijke uitleg van de spelregels ga je naar Basketball MasterzAlle spelregels vindt je op de site van Basketball Nederland.