Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden. Let op de verplichte velden en zorg dat die juist gevuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een foutmelding en moet ook de foto opnieuw geupload worden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Basketbal Categorie*
NBB Nummer
Vragen
Extra vragen
In welk team speel je?
Ben je in bezit van een NBB scheidsrechters/trainers/coach-diploma?
Zo ja, welke:
 
Andere vereniging
Ben je al eerder lid geweest van een basketbal vereniging?
Zo ja, welke vereniging?
Op welke datum heb je voor het laatst in competitieverband bij deze
vereniging gespeeld?
Indien je eerder lid bent geweest van een basketbalvereniging dien je een schuldvrij-verklaring van je oude vereniging
te overleggen.
Indien de eerste vraag met NEE is beantwoord, dan bevestig je naar waarheid niet eerder lid te zijn geweest van
een vereniging aangesloten bij de Nederlandse Basketballbond (NBB).
 
Belangrijke informatie
Met het aangaan van het lidmaatschap verklaar je je te zullen houden aan de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement van BV Sparta (N), alsmede de statuten en het huishoudelijk Reglement
van de NBB.
Met het aangaan van het lidmaatschap verplicht jij en/of je ouder/voogd tot het uitvoeren van verenigingstaken
en het betalen van de contributies.
Voor leden van de BBS, U10 en U12 worden deze taken uitgevoerd door de ouder(s)/verzorger(s).
Met het aangaan van het lidmaatschap verleen je hierbij tot wederopzegging
machtiging aan BV Sparta (N) contributiegelden van je rekening af te schrijven.
Afschrijving van de bedragen vindt tweemaal per seizoen plaats in september en januari.
Wanneer men er voor kiest om geen gebruik te maken van automatische incasso dan zijn wij genoodzaakt
om hiervoor 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per mail geschieden.
Deze dient vr 30 juni in het bezit te zijn bij de ledenadministratie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, zal het lidmaatschap voortduren, en de contributie incl.
bijkomende kosten betaald moeten worden voor het hele jaar.
Hierop kan geen uitzondering gemaakt worden, ongeacht de rede van opzegging.
Indien er competitie gespeeld gaat worden bent u verplicht een recente pasfoto in te leveren.
Bij de eerste contributie wordt 10,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
Opmerking